top of page

ברוכים הבאים לסדנה הדיגיטלית: כשנומרולוגיה פוגשת נוירוגרפיקה

חלק ראשון של הסדנה

הקדמה והסבר על הסדנה

חלק שני של הסדנה

על השם ומשמעות אותיות הא"ב

חלק שלישי של הסדנה

הסבר על נוירוגרפיקה

חלק רביעי של הסדנה

התנסות בציור הנוירוגרפי

חלק חמשי של הסדנה

ציור נוירוגרפי עם השם שלנו

חלק שישי של הסדנה

סיכום

תודה רבה שהשתתפת בסדנה, נשמח לשמוע מה דעתך?

bottom of page